Mentoring

Program mentoring to efekt mojej wieloletniej praktyki i obserwacji osób z różnymi problemami zdrowotnymi oraz ciągłego dokształcania się w takich systemach edukacyjnych jak: Pilates Michael King, Australiasian, Polstar, Stott oraz innych. Program wykorzystuje również elementy metody GYROTONIC® i Franklin, rehabilitacji, fitnessu, kinezjologii oraz pracy z energią.

...czytaj całość

Mentoring opiera się na klinicznym podejściu do metody Pilates. Moim zamysłem jest stworzenie wyselekcjonowanej grupy osób, która będzie umiała ocenić, przeanalizować i pomóc osobom z różnymi problemami funkcjonalnymi. Proces kształcenia będzie ukierunkowany na holistyczne podejście do klienta i wypracowanie warsztatu terapeuty ruchu.

Program składa się z 2 etapów i trwa 6 m-cy. Pierwszy to 50 godzin interdyscyplinarnej pracy w ciągu 2 tygodni, a drugi obejmuje analizę przypadków i ustalenie drogi postępowania dla klienta – konsultacje ONLINE.

Liczba uczestników tego programu to tylko 4 osoby w ciągu roku.